Samsun Avukatlık | Telefon Numarasının Kişinin Rızası Dışında Başkasına Verilmesi
  08 Mart 2021
  Samsun Avukatlık | Telefon Numarasının Kişinin Rızası Dışında Başkasına Verilmesi

  Samsun Avukatlık firmaların olan Katipoğlu Avukatlık ve Arabuluculuk firması, Kişisel veriler gerek Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gerek Türk Ceza Kanunu gerekse de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile korunmaktadır.

  Türk Ceza Kanunu’nun 135-140. maddeleri arasında yer alan hükümler ile hukuka aykırı olarak kişisel verilerin kaydedilmesi, başkasına verilmesi, yayılması veya ele geçirilmesi ve de kanunlarda belirlenen süreler geçmiş olması rağmen verilerin yok edilmemesi suç olarak tanımlanmıştır.

  Kişinin rızası ve bilgisi dışında telefon numarasını bir başkasına vermek, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturur. Konu ile ilgili Yargıtay kararı aşağıda olup, ayrıntılı bilgi için Katipoğlu Hukuk Bürosu ile irtibata geçebilirsiniz.

   

   

  12. Ceza Dairesi

  2020/1541 Esas,

  2020/5242 Karar


  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi

  Suç : Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

  Hüküm : TCK'nın 136/1, 62/1, 53, 58/1-6. maddeleri gereğince mahkumiyet


  Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

  Dosya kapsamına ve ikrar içeren savunmaya göre; sanığın, tanık...’nın işlettiği iş yerine giderek alışveriş yaptığı ve ücretini daha sonra vereceği beyan etmesi üzerine tanığın sanıktan cep telefonu numarasını istemesi üzerine, sanığın, aralarında husumet bulunan katılanın aranmasını sağlamak için katılana ait cep telefonu numarasını katılanın rızası ve bilgisi dışında tanığa vermesi şeklinde sanığın, sübutu kabul edilen eyleminin TCK’nın 136/1. madde ve fıkrasında düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğuna ilişkin yerel mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir.


  Bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın atılı suçu işlemediğine, eylemin şikayete tabi olduğu ve davanın düşmesi gerektiğine ilişkin tüm temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 19.10.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.