KATİPOĞLU HUKUK BÜROSU/Avukat HAMDİYE KATİPOĞLU
Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

KATİPOĞLU HUKUK BÜROSU mesaj formu aracılığıyla soru soranların paylaşmış olduğu ad-soyad, iletişim bilgisi ve mesaj içeriğinde yer alan kişisel verilerini;

a) İletişime geçen kişiye hitap edilebilmesi,
b) İletişim konusunun tespiti,
c) Hukuki danışmanlık hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,
ç) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir. Bu kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Bu kişisel veriler, KVKK 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak iletişim formu aracılığıyla otomatik olarak işlenmektedir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, web sitesi içinde yer alan Aydınlatma Metni başlığında yer alan İlgili kişi başvuru formu aracılığı ile yapabilirsiniz.