İcra ve İflas Hukuku

Katipoğlu Hukuk Bürosu, İcra İflas  Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı başlatılan icra takiplerinde borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı araştırmalar yapmak, alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takiplerini yürütmek,alacaklı / borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde dava takibi işleri hizmetini sunmaktadır.