İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Katipoğlu Hukuk Bürosu, işveren  ve çalışanlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, işverenler ve çalışanların haklarının korunması, bu kapsamda iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş sözleşmelerinin sona erdirilmesi uygulamaları, somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması, iş ilişkisinde mobing, iş hukuku kaynaklı gerek işveren ve gerekse işçi açısından kıdem-ihbar tazminatları, fazla çalışma, yıllık izin gibi işçilik alacaklarına ilişkin davaların yürütülmeşi, iş hukukuna ilişkin olarak ortaya çıkabilecek diğer sorunlarda kapsamlı hukuki hizmet sunmaktadır.