Borçlar Hukuku

Katipoğlu Hukuk Bürosu; taşınır-taşınmaz kira sözleşmeleri, her türlü imalat sözleşmeleri, bayilik sözleşmeleri, , taşeronluk sözleşmeleri, eser sözleşmeleri, rehin sözleşmeleri, münhasırlık sözleşmeleri gibi her türlü sözleşmelerin düzenlenmesi, geçerliliği, feshi,  sözleşmeden dönme, sorumluluklar, temerrüde düşme, borcun düşmesi, cari hesap, alacağın temliki, borcun nakli,haksız fiiller, sözleşmelerden kaynaklı veya haksız fiilden kaynaklı maddi- manevi tazminat talepleri,Borçlar Kanununun özel hükümlerde düzenlenmiş olan taşınır ve taşınmaz satımı, trampa, bağışlama, kira, hasılat kirası, ariyet, ödünç, hizmet, istisna, yayım, vekalet, itibar mektubu ve itibar emri, tellallık, vekaletsiz iş görme, komisyon, ticari mümessiller ve ticari vekalet, havale, emanet, kefalet, kaydıhayat ile irad, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, ve diğer tüm kanunlarda yer alan sözleşme konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vemektedir.