Kira Hukuku

Katipoğlu Hukuk Bürosu,her türlü kira sözleşmesinin hazırlanması ve takibi,sözleşmelerin feshi, kira alacağı ve tahliyeye ilişkin icra takibi ve davaların yürütülmesi, hapis hakkının kullanımına ilişkin hukuki hizmet vermektedir.