İdare ve Vergi Hukuku

Katipoglu Hukuk Bürosu;vergi hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda uzlaşma veya dava takibi, şirketler arası işlemler, kaynak transferleri, hissedarlarla yapılan işlemler gibi özel işlemlerden kaynaklanan vergisel uyuşmazlıklar ile mevzuatla ilgili hukuki desteğin sağlanması konularında ve yine kamuda tesis edilen idari işlemlerden etkilenen kişi ya da kuruluşlar adına en başta iptal ve tam yargı davaları olmak üzere idari mevzuat bakımından gerekli tüm dava ve takip hizmetlerini sunmaktadır.