Rekabet Hukuku

Katipoğlu Hukuk Bürosu,4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda başlatılan soruşturmalarda gerekli savunmaların yapılması,sözlü savunma toplantılarında kişi ve kurumların temsili, Rekabet Kurulu tarafından verilen kararların iptali için ikamesi gereken tüm davaların idari yargıda ikame, takip ve sonuçlandırılmasını sağlamak başta olmak üzere bu kanun doğrultusunda takibi gereken tüm iş ve işlemlerde hukuki hizmet vermektedir.