Kişisel Verilerin Korunması

Katipoğlu Hukuk Bürosu,6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) kabulü ile ülkemizde de yeni bir döneme girilmesi sonrasında, anılan kanunun vatandaşlara ve veri sorumlusu olarak tanımladığı gerçek ve tüzel kişilere  birtakım haklar verirken aynı zamanda birtakım yükümlülükler de getirmesi sebebiyle bu yükümlülükler kapsamında gerçek ve tüzel kişi veri sorumlulularına yönelik, tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi,ilgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından kişilerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında IT departmanları ile gereken işbirliğinin sağlanması ve mevcut durumda kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli desteğin sunulması, KVKK kapsamında müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi, KVKK kapsamındaki yükümlülüklere tam anlamıyla uyumun sağlanması bakımından Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm birimlere şirket içi farkındalık eğitimleri sunmaktadır.