Arabuluculuk

Katipoğlu Hukuk Bürosu Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline bağlı olarak çalışan  uzman arabulucular ile işçi-işveren uyuşmazlıkları,ticari dava uyuşmazlıkları,tüketici uyuşmazlıkları, kira uyuşmazlığı,nafaka,zarar tazmini, sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar,miras taksimi,ortaklığın giderilmesi veya feshi,taşınmazın taksimi,cebri icraya elverişli ve kamu düzenini ilgilendirmeyen davalara ilişkin  ihtiyari ve zorunlu  arabuluculuk hizmeti vermektedir.