KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: HAMDİYE KATİPOĞLU (KATİPOĞLU HUKUK BÜROSU) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması gibi kişisel verilerinize ilişkin her türlü işlem için siz, çalışanlar, stajyer, ziyaretçi, müvekkil, arabuluculuk tarafları, iş bağlantıları ve iş ilişkisi kapsamındaki ilgili kişileri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ, İŞLEME AMAÇLARI, TOPLAMA YÖNTEMİ, HUKUKİ GEREKÇESİ VE AKTARIMI

KİMLİK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

İsim, Soy isim, Doğum Tarihi, İmza, T.C. Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik Numarası, Nüfus kayıt örneği, Anne - Baba Adı, Medeni Durum Bilgisi, Çocuğun Adı, Soy adı, TC kimlik numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Elektronik posta adresi, İkamet Adresi, Cep Telefonu Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

ÖZLÜK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Askerlik Durumu, Fotoğraf, Eğitim Geçmişi ve Detayları(diploma), Referans Bilgileri, Çalışma Geçmişi, Ruhsat, Eğitim sertifika belgeleri ve Detayları, Özgeçmiş, Yabancı Dil Bilgisi, Sabıka Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; başvuru formları, iş sözleşmesi, sözleşmeler, telefon, e- posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, elden teslim edilmesi, sözlü olarak iletilmesi, iş yerini ziyaret, İŞKUR ve özel istihdam büroları, Avukatlık Kanunu gereğince ilgili kurumlardan talep üzerine, ilgili kişi tarafından beyan edilen ve sunulan belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta Avukatlık Kanunu, Arabuluculuk kanunu, İş kanunu, İş Güvenliği Mevzuatı, Vergi Usul kanunu, KVKK düzenlemeleri olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması, hakkın tesisi ve meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içindeki Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na ve Veri sorumlusu adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiye aktarılabilecektir. Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına aktarılmamaktadır.

FİNANS BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Banka Hesap bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Çalışanlar için yan hak ve menfaatlerin yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kişisel veriniz; başvuru formları, iş sözleşmesi, sözleşmeler, telefon,e- posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, elden teslim edilmesi, sözlü olarak iletilmesi, ilgili kişi tarafından beyan edilen ve sunulan belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi

Veri sorumlusu tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta İş kanunu, İş Güvenliği Mevzuatı, Vergi Usul kanunu, KVKK düzenlemeleri olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması, hakkın tesisi ve meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

İş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içindeki Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na, ve Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi için Veri sorumlusu adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiye aktarılabilecektir. Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına aktarılmamaktadır.

SAĞLIK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Sağlık Bilgileri, Engellilik Durumuna Ait Bilgiler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Acil Durum Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi, İş sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin yürütülmesi,

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; başvuru formları, iş sözleşmesi, sözleşmeler, telefon, e- posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, elden teslim edilmesi, , ilgili kişi tarafından beyan edilen ve sunulan belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi

Veri sorumlusu tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta İş kanunu, İş Güvenliği Mevzuatı, Vergi Usul kanunu, KVKK düzenlemeleri olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması, hakkın tesisi ve meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içindeki Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na, aktarılabilecektir. Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi için Veri sorumlusu adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiye aktarılabilecektir Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına aktarılmamaktadır.

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kamera kaydı

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Fiziksel Mekan Güvenliğinin temini

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kişisel veriniz iş yerine giriş yaptığınız sırada görüntülü kayıt sistemi ile toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi

İlgili mevzuat uyarınca hakkın tesisi ve meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

İşyeri güvenliğinin sağlanması maksadıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına aktarılmamaktadır.

KİMLİK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

İsim, Soy isim, Doğum Tarihi, T.C. Kimlik Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Elektronik posta adresi, Cep Telefonu Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; bağlı olunan baro veya ilgili kişi tarafından beyan edilen ve sunulan belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi

Yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta Avukatlık Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması, hakkın tesisi ve meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenmektedir. Kişisel verileriniz ilgili meslek kuruluşu Baro Başkanlığı ve TBB ‘ne aktarılmaktadır. Yurt dışına aktarılmamaktadır.

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kamera kaydı

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Fiziksel Mekan Güvenliğinin temini

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri, Hukuki Sebebi Ve Aktarımı

Kişisel veriniz iş yerine giriş yaptığınız sırada görüntülü kayıt sistemi ile toplanmaktadır. İlgili mevzuat uyarınca hakkın tesisi ve meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenmektedir. Kişisel verileriniz aktarılmamaktadır. İşyeri güvenliğinin sağlanması maksadıyla yurt içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına aktarılmamaktadır.

KİMLİK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

İsim, Soy isim

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Cep Telefonu Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; telefon, elden teslim edilmesi, sözlü olarak iletilmesi, ilgili kişi tarafından beyan edilen ve sunulan belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu tarafından yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta Avukatlık Kanunu, KVKK düzenlemeleri olmak üzere ziyaret maksadıyla ilgili mevzuat uyarınca, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, hakkın tesisi ve meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması.

Kişisel Verileriniz yurt içi veya Yurt Dışına aktarılmamaktadır.

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kamera kaydı

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Fiziksel Mekan Güvenliğinin temini

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri, Hukuki Sebebi Ve Aktarımı

Kişisel veriniz iş yerine giriş yaptığınız sırada görüntülü kayıt sistemi ile toplanmaktadır. İlgili mevzuat uyarınca hakkın tesisi ve meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenmektedir. Kişisel verileriniz aktarılmamaktadır. İşyeri güvenliğinin sağlanması maksadıyla yurt içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına aktarılmamaktadır.

KİMLİK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

İsim, Soy isim, T.C. Kimlik Numarası, Kimlik Seri numarası Vergi Kimlik Numarası, Eski veya yeni Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, şirket yetkilisi kimlik bilgileri, imza sirküleri gibi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

E-Posta Adresi, Ev adresi, İş Telefonu Numarası, Ev telefon numarası, Cep Telefonu Numarası, Firma İsmi/Unvanı, İş Yeri Adresi, şirket yetkilisi iletişim bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

HUKUKİ İŞLEM BİLGİLERİ

İşlenen kişisel veriler

Adli makamla yazışma bilgileri, dava dosyasında yer alan bilgiler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

FİNANS BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Banka Hesap Bilgileri, Gelir Bilgileri, Kredi ve risk bilgileri çek ve senet bilgileri, malvarlığı bilgileri, bilanço bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

LOKASYON-ÖZLÜK-MÜŞTERİ İŞLEM-İŞLEM GÜVENLİĞİ BİLGİSİ-MESLEKİ DENEYİM-PAZARLAMA-GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR-ÖZEL NİTELiKLİ VERİLER ve DİĞER VERİLER

Müvekkiller adına yürütülecek dava konusuna göre işlenebilecek olup, konuya ilişkin aydınlatma yapılması ve (sağlık bilgisi ile cinsel hayata ilişkin özel nitelikli verilerin işlenmesi gerektiğinde) açık rıza alınması ayrıca gerçekleştirilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; Vekaletname, Sözleşmeler, telefon görüşmesi, e- posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, elden teslim edilmesi, sözlü olarak iletilmesi, iş yerini ziyaret, Avukatlık Kanunu gereğince ilgili kurumlardan talep üzerine, ilgili kişi tarafından beyan edilen ve sunulan belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta Avukatlık Kanunu, Arabuluculuk kanunu, İş Kanunu, KVKK düzenlemeleri olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması, hakkın tesisi ve meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Başta KVKK ile Avukatlık Kanunu sınırları dahilinde müvekkillerin hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, bir hakkın tesisi, meşru menfaatin sağlanması gibi sebeplerle, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri’ne aktarılabilecektir. Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına aktarılmamaktadır.

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kamera kaydı

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Fiziksel Mekan Güvenliğinin temini

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri, Hukuki Sebebi Ve Aktarımı

Kişisel veriniz iş yerine giriş yaptığınız sırada görüntülü kayıt sistemi ile toplanmaktadır. İlgili mevzuat uyarınca hakkın tesisi ve meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenmektedir. Kişisel verileriniz aktarılmamaktadır. İşyeri güvenliğinin sağlanması maksadıyla yurt içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına aktarılmamaktadır.

KİMLİK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

İsim, Soy isim, T.C. Kimlik Numarası, Kimlik Seri numarası, Vergi Kimlik Numarası, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, anne-baba adı, doğum tarihi, Kimlik geçerlilik tarihi, şirket yetkilisi kimlik bilgileri, imza sirküleri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

E-Posta Adresi, İş Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası, Firma İsmi/Unvanı, İş Yeri Adresi, Şirket yetkilisi iletişim bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

HUKUKİ İŞLEM BİLGİLERİ

İşlenen kişisel veriler

Adli makamla yazışma bilgileri, dava dosyasında yer alan bilgiler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

FİNANS BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Banka Hesap Bilgileri, Ödeme miktar bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; Arabuluculuk kanunu gereğince ilgili kurum tarafından yapılan bildirim, telefon, e- posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, elden teslim edilmesi, sözlü olarak iletilmesi, ilgili kişi tarafından beyan edilen ve sunulan belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta Arabuluculuk kanunu olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, hakkın tesisi ve meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Başta Arabuluculuk kanunu olmak üzere, ilgili yasal mevzuatın öngördüğü ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi maksadıyla, yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, gerçek veya tüzel özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir. Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına aktarılmamaktadır.

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kamera kaydı

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Fiziksel Mekan Güvenliğinin temini

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri, Hukuki Sebebi Ve Aktarımı

Kişisel veriniz iş yerine giriş yaptığınız sırada görüntülü kayıt sistemi ile toplanmaktadır. İlgili mevzuat uyarınca hakkın tesisi ve meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenmektedir. İşyeri güvenliğinin sağlanması maksadıyla yurt içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına aktarılmamaktadır.

DİĞER FİNANS BİLGİLERİ - LOKASYON-ÖZLÜK-MÜŞTERİ İŞLEM-İŞLEM GÜVENLİĞİ BİLGİSİ-MESLEKİ DENEYİM-PAZARLAMA-GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR-ÖZEL NİTELiKLİ VERİLER ve DİĞER VERİLER

Tarafların başvurusu üzerine yürütülecek arabuluculuk sürecinde uyuşmazlık konusuna göre işlenebilecek olup, konuya ilişkin aydınlatma yapılması ve gerekirse açık rıza alınması ayrıca gerçekleştirilecektir.

KİMLİK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

İsim, Soy isim, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, şirket yetkilisi kimlik bilgileri, imza sirküleri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

E-Posta Adresi, İş Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası, Firma İsmi/Unvanı, İş Yeri Adresi, şirket yetkilisi iletişim bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

HUKUKİ İŞLEM BİLGİLERİ

İşlenen kişisel veriler

Adli makamla yazışma bilgileri, dava dosyasında yer alan bilgiler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

FİNANS BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Banka Hesap Bilgileri.

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sözleşmeler, telefon, e- posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, elden teslim edilmesi, sözlü olarak iletilmesi, iş yerini ziyaret, Avukatlık Kanunu gereğince ilgili kurumlardan talep üzerine, ilgili kişi tarafından beyan edilen ve sunulan belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta Avukatlık Kanunu, Arabuluculuk kanunu, KVKK düzenlemeleri olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması, hakkın tesisi ve meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içindeki Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na, Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yurt içindeki Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri’ne aktarılabilecektir. Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına aktarılmamaktadır.

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kamera kaydı

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Fiziksel Mekan Güvenliğinin temini

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri, Hukuki Sebebi Ve Aktarımı

Kişisel veriniz iş yerine giriş yaptığınız sırada görüntülü kayıt sistemi ile toplanmaktadır. İlgili mevzuat uyarınca hakkın tesisi ve meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenmektedir. Kişisel verileriniz aktarılmamaktadır. İşyeri güvenliğinin sağlanması maksadıyla yurt içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Kişisel Verileriniz Yurt Dışına aktarılmamaktadır.

Yukarıda sayılan amaçlar kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin, KVKK kapsamında öngörülen ilgili kişinin açık rızasının varlığı dışındaki hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine yönelik olarak AVUKAT HAMDİYE KATİPOĞLU (KATİPOĞLU HUKUK BÜROSU) tarafından ilgilinin açık rızası alınmaktadır.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı, Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla; Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile İstasyon Mah. Sema Sk. No.3/6 İLKADIM/SAMSUN adresine posta yolu ile veya bilgi@katipogluhukuk.com elektronik posta adresimize göndererek veya bizzat başvurarak iletebilirsiniz. Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacaktır.

İlgili Kişi Başvuru Formunu online olarak doldurarak talepte bulunmak için tıklayınız

İlgili Kişi Başvuru Formu

İlgili kişi başvuru formunu indirip, fiziksel olarak doldurarak adresimize göndermek için tıklayınız

İlgili Kişi Başvuru Formu