Aile ve Şahıs Hukuku

Katipoğlu Hukuk Bürosu, Türk vatandaşları veya Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka ,m...

Devamını Oku

Arabuluculuk

Katipoğlu Hukuk Bürosu Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline bağlı olarak çalışan  uzman arabulucular ile işçi-işv...

Devamını Oku

Borçlar Hukuku

Katipoğlu Hukuk Bürosu; taşınır-taşınmaz kira sözleşmeleri, her türlü imalat sözleşmeleri, bayilik sözleşmeleri...

Devamını Oku

İcra ve İflas Hukuku

Katipoğlu Hukuk Bürosu, İcra İflas  Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı başlatılan icra takiplerinde borçluya ai...

Devamını Oku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Katipoğlu Hukuk Bürosu, işveren  ve çalışanlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, işverenler ve çalışanların ...

Devamını Oku

Kişisel Verilerin Korunması

Katipoğlu Hukuk Bürosu,6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) kabulü ile ülkemizde de yeni bir dönem...

Devamını Oku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Katipoğlu Hukuk Bürosu; İnşaat sektörünün her aşamasında iş ve proje sahiplerine, yüklenicilere, taşeronlara ve sekt&o...

Devamını Oku

İdare ve Vergi Hukuku

Katipoglu Hukuk Bürosu;vergi hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda uzlaşma veya dava takibi, şirketler arası işlemler, kaynak transferleri, his...

Devamını Oku

Kamulaştırma Hukuku

Katipoğlu Hukuk Bürosu, kamulaştırma bedelinin tesbiti,kamulaştırmasız el koyma ve kamulaştırmanın iptali talepli davalar başta olmak &...

Devamını Oku

Kira Hukuku

Katipoğlu Hukuk Bürosu,her türlü kira sözleşmesinin hazırlanması ve takibi,sözleşmelerin feshi, kira alacağı ve tahliy...

Devamını Oku

Miras Hukuku

Katipoğlu Hukuk Bürosu,veraset ilamının alınması, muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescil davaları,tenkis,vasiyatnemenin tenfizi, ...

Devamını Oku

Rekabet Hukuku

Katipoğlu Hukuk Bürosu,4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda başlatılan soruşturmalarda gerek...

Devamını Oku
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  •  
  •